Fugl Se

  Fuglekikking i Madeira har en spesiell

interesse for fugletittere som øyenes økosystemer støtter et bredt utvalg av land og sjøfugl, inkludert endemiske, uvanlige og truede arter som Zino sin Petrel eller Madeira Firecrest. Det er 42 hekkende arter eller underarter av fugler i Madeira.

Fugl se

 • Zino’s Petrel
  (Pterodroma madeira)

 • Zino
 • Resident oppdretter på Madeira. Dette endemiske arter er nær utryddelse, men det er situasjonen har bedret seg de siste årene, og befolkningen anslås nå mellom 65 og 80 hekkende par. I april-mai de legger sin ett egg i selvlagde hekkende hull i flere avsatser på toppen av Pico do Areeiro.
 • Fea’s Petrel
  (Pterodroma feae deserta)

 • Feas
 • Resident breeder on Bugio, the southernmost island of the Desertas. The species use the rabbit burrows on a small plateau for nesting. The Fea’s Petrel breeding season in Bugio is roughly two months behind schedule in comparison to Zino’s Petrel. So laying goes from mid July to early August and the chicks fledge in December. The population on Bugio is estimated at 150-200 pairs and the nominate race which breed on the Cape Verde Islands (500-1.000 pairs).
 • Cory’s Shearwater
  (Calonectris diomedea borealis)

 • Cory's Shearwater
 • En migrant oppdretter, som avler fra juni til oktober på fastlandet Madeira samt på Desertas og Porto Santo. Hekkebestanden er anslått til 3.000 par.
 • Bulwer’s Petrel
  (Bulweria bulwerii)

 • Bulwer’s Petrel
 • Migrant oppdretter og bare sett mellom begynnelsen av mai (selv om det er ikke før juni at store tall kan sees) og midten av september. Hekkebestanden er anslått til 7.500 par. I løpet av hekkesesongen kan det bli sett i hele øygruppen.
 • Madeiran Storm-petrel
  (Oceanodroma castro)

 • Madeiran Storm petrel
 • Resident oppdretter (en befolkning på sommeren og en annen i løpet av vinteren), men mange migrere til ukjente områder utenfor hekkesesongen. Hekkebestanden er anslått til 2.000 par, hvorav 1.000 raser på berger. Uten tvil det vanskeligste av de hekkende sjøfugl å se, uansett om du ser fra land eller på pelagics.
Share on Google+Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrShare on RedditDigg thisBuffer this page